המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 9

-
-
8
-
,
2008
:
:
,
.
,
.
47
-
45
"
.
)
,(
,
.
,
"
2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
2013
5%
5%
5%
15%
2014
6%
5.5%
6%
17.5%
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,61
Powered by FlippingBook