המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 8

-
-
7
-
,
2013
,
.
,
.
,
,
,
:
-
1.
,
,
,
52%
;
2.
,
;
3.
,
,
' .
,
,
,
2013 ,
)
42,435 -(
)
509,220
(-.
0
)
2008
,
"
,
,"
'
,
"
'
,
.
06.03.2011
2014 .
0.833%
2008 ,
,
,
-
6%
2014 .
,
,
.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,61
Powered by FlippingBook