המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 7

-
-
6
-
" '
"
"
2011
,
(" ,
" :
)
.
.
,
) ,
5
-
,(
.
,
.
,
,
,
,
.
,
.
,,
2007
.
,
,
0
.
"
(
)
,
-
2011
, ,
1.5
.
"
"
)
,
,"
"
15
2014 .
,
0
,
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,61
Powered by FlippingBook