המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 61

-
-
60
-
:
,
,
,
,
.
.
'
,
,
.
,
0
,
.
'
.
.
,
.
,
,
,
.
,
.
,
1 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...61
Powered by FlippingBook