המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 6

-
-
5
-
-
811,560
.-
'
,
,
)
,
,
,
4
- )
.( ,
'
,
" )
,
.('
,
,
:
-
2013
$ ,
) .
:
, " ,
,
'
,
,
,
)
.('
'
,
.
'
.('
,
)
- 2,616
:
(
' 33 ' )
) 218 - .(
2012
,
;
.
2013
25% .
)
2013
-
2014 (
-
"
2013 ,
2014
1.5%
26.5% .
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2,3,4,5,61
Powered by FlippingBook