המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 4

-
-
3
-
2013
,
,
10%
-
48% , .
' ,
2%
811,560
.-
,
,
31% .
:
,
,
,
,
10
,
;
(
)
,
,
: )
,('
60
.
$
,
.
/
' ,
0
"
,(
)
-
1961 )
:
"
"(
.
,
,
,
,( " )
,
)
. ,
( "
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,61
Powered by FlippingBook