המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 2

-
-
1
-
! / /
,
,
/
.
,
,
,
.
,
,
2013
:
,
,
'
-
2013 ;
'
-
2013 ;
'
-
;
'
-
;
'
-
?
'
-
31
,
2013 ;
,
)
2013
-
2014 (
-
"
2013
'
1.8.2013
2014
-
1.5%
26.5% ,
,
,
,
.
,
,
,
"
,
"
.
,
!
,
'
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 61
Powered by FlippingBook