המדריך לתום שנת המס 2013 סופי - page 11

-
-
10
-
,
1,412 - )
16% *
.
(
,
,
. ,
,
,
'
7%
-
11%,
.
:
1.
103,200
- ;
2.
145,200
- ;
3.
:
103,200
,-
145,200
-
,
103,200
-
,
.
)
190
,
'
01.01.2012
,
'
32)9
(
, .
2013 ,
12,120
-
,
.
,
,
,
7.5%
)
,(
,
.
,
.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...61
Powered by FlippingBook